html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

Dokters van morgen

Leaderpakket voor dit programma over innovatie in de

gezondheidszorg van AvroTros i.o.v. Volta.

Werkzaamheden: Motion design

Ontwerp en art-direction: Volta - Jan Paul de Vries

Sound design: KH Music

Lengte: 10 sec.