html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

Het nieuwe melken

Animatie voor de Rabobank over kaders en kansen in

de melkveehouderij i.o.v. Gastproducties.

Werkzaamheden: Uitvoering i.s.m. René Gast

Concept en art-direction: René Gast en Volta_thinksvisual

Karakter animatie: Udo Prinsen

Illustraties: Greet Egbers

Sound design: KH Music

Lengte: 2 min. 55 sec.