html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

Naturalis - Wildebeesten

Serie van 25 clips voor een interactief video-panorama tijdens de expositie ‘Wildebeesten’ in Naturalis (Leiden),

samengesteld uit filmmateriaal van Hugo van Lawick i.o.v. Tungsten Studio.

Werkzaamheden: Ontwerp en uitvoering - Sound design: Leo Anemaet - Productie: Tungsten Studio

Afmeting: 16 x 3 meter - Lengte: 2 min. 30 sec. (compilatie)