html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

NTR Idents

Ontwerp voor de station-idents van deze omroep, ontstaan door

een fusie van NPS, Teleac en RVU i.o.v. Gastproducties.

Werkzaamheden: Motion graphics i.s.m. René Gast en Jan Paul

de Vries (Volta_thinksvisual)

Sounddesign: KH Music

Lengte: 20 sec. (compilatie)