html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

sweet salty Lao

Poëtische documentaire over een werkdag in het zoutmijn dorp

‘Ban Nateuy’ in Laos. Geselecteerd voor het IDFA 2009.

Werkzaamheden: Productie, regie, camera en montage

i.s.m. Hélène Kocken

Sound design: Jaap W. Sijben

Lengte: 1 min. 22 sec. (fragment)

www.sweetsaltylao.nl